Odstąpienie od umowy

Pamiętaj, że w fasoni.pl zawsze możesz wymienić nieużywany produkt na inny rozmiar, kolor a nawet na zupełnie inny model. Nawet w innej cenie niż towar który zamówiłaś.

Jeśli będziesz chciała wymienić otrzymany produkt na inny rozmiar lub kolor, możesz zrobić to w bardzo prosty sposób przez 30 dni od otrzymania przesyłki z zakupem. Wystarczy zadzwonić na naszą infolinię pod numer 22-22-87-099, czynną od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od 9 do 17 i ustalić jaki produkt mamy dla Ciebie zarezerwować na wymianę. Produkt na wymianę odsyłasz do nas na swój koszt, a produkt wymieniony odsyłamy do Ciebie całkowicie za darmo (na nasz koszt). Rezerwacja towaru na wymianę jest na 10 dni. Po tym czasie wymiana nadal jest możliwa, ale nie gwarantujemy już dostępności rzeczy.

Formularz wymiany do pobrania tutaj: Wersja PDF 

 

Jeżeli bardzo zależy Ci na czasie (wymiana może potrwać ok 5-10 dni - jest to czas od wysłania towaru na wymianę do nas do otrzymania przez Ciebie towaru wymienionego) to polecamy skorzystać z procedury zwrotu i dokonanie ponownego zakupu. W takim przypadku możesz zamówić nową rzecz nawet w dniu otrzymania pierwszej. Pamiętaj, że zwrot towaru i zamówienie kolejnej rzeczy są zdarzeniami od siebie niezależnymi, czyli nowe zamówienie należy normalnie opłacić, a za zwrócony towar oddamy Ci pieniądze we wskazany przez Ciebie sposób. Jeśli chodzi o koszty, to są one takie same jak w przypadku wymiany, gdyż oddajemy pieniądze za zwrócony towar i przesyłkę w najtańszej formie, zgodnie z zapisami ustawy konsumenckiej. Wszystko jest dokładnie opisane na stronie dotyczącej uproszczonej procedury zwrotu towaru.

 

Uproszczona procedura zwrotu towaru.

W sklepie fasoni.pl oferujemy naszym klientom uproszczoną procedurę zwrotu towarów aż do 30 dni od zakupu. Szczegóły są opisane tutaj. Oczywiście szanujemy Polskie przepisy i każdy nasz klient ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z prawem konsumenckim. Poniżej opisujemy szczegóły prawa do odstąpienia od umowy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego

  Wzór formularza odstąpienia od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  - Adresat: RBC Łukasz Rosiński, ul. Północna 7, 08-106 Zbuczyn. Tel: 22-22-87-099, e-mail: sklep@fasoni.pl

  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  - Adres konsumenta(-ów)

  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  - Data

  - Nr konta do zwrotu wpłaty (w przypadku braku możliwości podania numeru konta, prosimy o podanie adresu, na który mamy wysłać przekaz pieniężny)

  (*) Niepotrzebne skreślić.

  lub na formularzu naszego sklepu (zalecane) dostępnym poniżej:

  Wersja PDF

  lub w innej pisemnej formie zgodnej z
  Prawem konsumenckim, np za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Otrzymasz powiadomienia o nowościach i ekskluzywnych promocjach tylko dla subskrybentów.

Strona korzysta z plików cookie oraz personalizacji w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Pliki mogą być przekazywane również podmiotom zewnętrznym, np Criteo Gmbh. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji za pomocą plików cookie.
Close
pixel