RODO

 

 1. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym https://fasoni.pl/ odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail).

 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Klienta. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest NTX sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Oddział: 08-106 Zbuczyn ul. Północna 7.

 4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta/Kontrahenta zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez Klienta/Kontrahenta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 5. Oprócz samego Administratora, odbiorcami danych osobowych Klienta/Kontrahenta są:

 1. upoważnieni pracownicy zajmujący się kadrami,
 2. upoważnieni pracownicy zajmujący się obsługą klienta,
 3. upoważnieni do wystawiania faktur pracownicy,
 4. upoważnieni pracownicy zajmujący się obsługą informatyczną serwisu,
 1. Podmiotami przetwarzającymi danych osobowych, z którymi Administrator zawiera umowę powierzenia przetwarzania danych są:

 1. firma zapewniająca platformę internetową i serwer, na których działa Sklep,
 2. biuro księgowe świadczące dla Administratora usługi księgowo-podatkowe,
 3. firmy zarządzające kampaniami marketingowymi w internecie,
 4. firmy przewozowe,
 5. operatorzy płatności,
 6. firmy zajmujące się remarketingiem dynamicznym,
 7. dostawcy systemu infolinii telefonicznej,
 8. firmy zajmujące się plikami cookies,
 9. firmy obsługujące newsletter.
 1. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zakupów w Sklepie internetowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usługi.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w skrócie: „RODO”.

 

Otrzymasz powiadomienia o nowościach i ekskluzywnych promocjach tylko dla subskrybentów.

pixel